Index


Nečistoty, tvrdá voda a koroze v malých otopných systémech

Pro všestrannou ochranu malých vodních okruhů nabízíme velmi účinné a jednoduché zařízení.

Problémy typu:

  • potrubí se ucpává korozním inkrustem;
  • hlučná cirkulace vody;
  • nízký otopný výkon;
  • vyšší spotřeba energie na čerpací práce;
  • abrazivní opotřebení armatur;
  • zatuhnutí oběžných kol čerpadel;
  • nízká životnost ucpávek čerpadel.

se Vás nebudou týkat.

Jak pomůže SorbOx?

1. Filtrace

odkaleni
Je-li zařízení Sorbox instalováno na starší systémy, doporučujeme alespoň týden provoz v režimu "odkalení". V tomto režimu není instalována demineralizační cartridge, ani anoda. Minimálně jednou denně je třeba provést odkalení nečistot.

2. Demineralizace

demineralizace
Do nového otopného systému je bez úpravy napuštěna běžná voda z vodovodu. Do zařízení Sorbox se instaluje demineralizační cartridge. Při vodivosti vody 350 µS/cm vystačí jedna cartridge na úplnou demineralizaci 125 litrů vody. Tato operace se provádí i u starších zařízení po režimu odklalení.

3. Odstranění plynů, katodická ochrana

katoda_sorbox
Kyslík a další agresivní plyny jsou elektrochemickou reakcí na anodě odstraňovány z vody. Plynové mikrobubliny jsou slučovány a odváděny ze systému odvzdušňovacím ventilem. Celý vodní okruh je pak díky katodické ochraně odolný vůči působení korozních činidel.

 

Ke stažení:

download