Index


 

Norma VDI 2035 a záruční podmínky

Je-li otopný systém v záruce, mohu do vody přimíchat inhibitory koroze?

S největší pravděpodobností NE. Stále více výrobců energetických zařízení podmiňuje uznání záruky použitím otopné vody, která splňuje ustanovení normy VDI 2035. Tato norma stanoví pro otopnou vodu následující parametry:

  1. pH v rozmezí 8,2 - 10.
  2. Obsah kyslíku do 0,1 mg/litr.
  3. Elektrickou vodivost max. 100 μS/cm.

Bude-li případná koroze řešena doplněním inhibitorů koroze do otopné vody, může to být považováno za porušení záručních podmínek.
Důvod?
Již při koncentraci 1% inhibitorů koroze může dojít ke zvýšení elektrické vodivosti až na hodnotu přesahující 1000 μS/cm. To je desetkrát vyšší hodnota, než připouští norma VDI 2035.

 

Hladová voda

Je zcela demineralizovaná voda, tzv. hladová voda, agresivní a způsobuje rozsáhlou korozi?

Koroze ve vodních okruzích je způsobena jinými faktory, než je TDS (celkové množství rozpuštěných pevných látek).

Bude-li zcela demineralizovaná voda obsahovat velké množství kyslíku  a  pH bude nižší jak 7,  bude docházet ke korozi.

Naopak, bude-li zcela demineralizovaná voda bez kyslíku (max.0,1mg/litr) a pH bude vyšší jak 8,5, bude koroze zanedbatelná.

 

Glykol

Lze použít zařízení Elysator pro okruhy naplněné nemrznucí směsí glykolu a vody?

Ano, lze použít jak pro monoetylenglykol, tak pro propylenenglykol, ale pouze v jejich čisté podobě bez aditiv. Inhibitory koroze působí kontraproduktivně a velmi rychle by došlo ke spotřebování anody.