Index


Demineralizace vody

Moderní a drahá zařízení, jako jsou tepelná čerpadla, solární ohřev, plynové kotle, kotle na biomasu apod., do systému vyžadují použití kvalitní vody bez minerálů.

Standardní postup

  1. Koupím sud demi-vody, čerpadlo a dlouhou hadici.
  2. Přivezu na místo plnění.
  3. Připojím čerpadlo, hadici.
  4. V případě, že jsem nakoupil málo demi-vody, znovu nakoupím a přivezu.
  5. Vrátím, nebo zlikviduji obal.

Postup Purotap

  1. V ruce přinesu zařízení Purotap.
  2. Připojím k vodovodu a k systému.
  3. Otočím kohoutkem a kontroluji množství a kvalitu plnící vody.
  4. Po napuštění PUROTAP odpojím a v ruce odnesu.

Měřící jednotka provozních hodnot demineralizace

Měřící jednotka demineralizace

Na displeji je možné nastavit limitní hodnotu elektrické vodivosti. Jakmile je vlivem nasycení demineralizační cartridge této hodnoty dosaženo, přístroj Vás upozorní zvukovým a světelným signálem.

 

download